CSE referentie elektrode

CSE, koper/kopersulfaat (Cu/CuSO4) referentie elektrode voor het meten van corrosiepotentialen of het monitoren van KB-systemen voor gewapend betonnen constructies.